Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši.


najbolji-nain-da-se-ljudi-kontroliu-jeste-da-ih-se-uplai
noam Čomskinajboljinačindaseljudikontroliujesteihuplainajbolji načinnačin dada sese ljudiljudi kontrolišujeste dada ihih sese uplašinajbolji način danačin da seda se ljudise ljudi kontrolišujeste da ihda ih seih se uplašinajbolji način da senačin da se ljudida se ljudi kontrolišujeste da ih seda ih se uplašinajbolji način da se ljudinačin da se ljudi kontrolišujeste da ih se uplaši

Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj. -Ralf Voldo Emerson
najbolji-nain-da-ima-prijatelja-jeste-da-bude-prijatelj
Najbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute. -Vladimir Lenjin
najbolji-nain-unitenja-kapitalistikog-drutva-jeste-unitenje-valute
Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :D
najbolji-nain-da-povratite-svoj-novac-jeste-da-ga-uloite-u-alkohol-d
Najbolji način da brzo postaneš bogat jeste da postaneš ministar! -Arčibald Rajs
najbolji-nain-da-brzo-postane-bogat-jeste-da-postane-ministar
Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati. -Fridrih Niče
najbolji-nain-da-se-svaki-dan-zapone-dobro-jeste-da-pri-buenju-mislite-ne-biste-li-tog-dana-barem-jednog-ovjeka-mogli-obradovati
Najbolji put do raja jeste poneti raj sa sobom. -Henri Drumond
najbolji-put-do-raja-jeste-poneti-raj-sobom