Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši.


najbolji-nain-da-se-ljudi-kontroliu-jeste-da-ih-se-uplai
noam Čomskinajboljinačindaseljudikontroliujesteihuplainajbolji načinnačin dada sese ljudiljudi kontrolišujeste dada ihih sese uplašinajbolji način danačin da seda se ljudise ljudi kontrolišujeste da ihda ih seih se uplašinajbolji način da senačin da se ljudida se ljudi kontrolišujeste da ih seda ih se uplašinajbolji način da se ljudinačin da se ljudi kontrolišujeste da ih se uplaši

Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj.Najbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute.Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :DNajbolji način da brzo postaneš bogat jeste da postaneš ministar!Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati.Najbolji put do raja jeste poneti raj sa sobom.