Najbolji način da ustanoviš da li možeš nekome verovati je da mu sam prvi poveruješ.


najbolji-nain-da-ustanovi-da-li-moe-nekome-verovati-da-mu-sam-prvi-poveruje
ernest hemingvejnajboljinačindaustanovilimoženekomeverovatimusamprvipoverujenajbolji načinnačin dada ustanovišustanoviš dada lili možešmožeš nekomenekome verovativerovati jeje dada mumu samsam prviprvi poveruješnajbolji način danačin da ustanovišda ustanoviš daustanoviš da lida li možešli možeš nekomemožeš nekome verovatinekome verovati jeverovati je daje da muda mu sammu sam prvisam prvi poveruješnajbolji način da ustanovišnačin da ustanoviš dada ustanoviš da liustanoviš da li možešda li možeš nekomeli možeš nekome verovatimožeš nekome verovati jenekome verovati je daverovati je da muje da mu samda mu sam prvimu sam prvi poveruješnajbolji način da ustanoviš danačin da ustanoviš da lida ustanoviš da li možešustanoviš da li možeš nekomeda li možeš nekome verovatili možeš nekome verovati jemožeš nekome verovati je danekome verovati je da muverovati je da mu samje da mu sam prvida mu sam prvi poveruješ

Secam se kad smo tek poceli. Onaj prvi zagrljaj, prvi poljubac. Zavolela sam te jako, i vise nego sto sam mislila da neko moze voleti. Svaki dan sa tobom je ...
secam-se-kad-smo-tek-poceli-onaj-prvi-zagrljaj-prvi-poljubac-zavolela-sam-te-jako-i-vise-nego-sto-sam-mislila-da-neko-moze-voleti-svaki-dan-tobom
Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši. -Noam Čomski
najbolji-nain-da-se-ljudi-kontroliu-jeste-da-ih-se-uplai
Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj. -Ralf Voldo Emerson
najbolji-nain-da-ima-prijatelja-jeste-da-bude-prijatelj
Najbolji način da neprijatelju pokažete zube jest da mu se nasmiješite. -Bosanske poslovice
najbolji-nain-da-neprijatelju-pokaete-zube-jest-da-mu-se-nasmijeite
Najbolji način da se osvetiš neprijatelju je da ne budeš poput njega. -Marko Aurelije
najbolji-nain-da-se-osveti-neprijatelju-da-ne-bude-poput-njega
Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :D
najbolji-nain-da-povratite-svoj-novac-jeste-da-ga-uloite-u-alkohol-d