Najbolji put do raja jeste poneti raj sa sobom.


najbolji-put-do-raja-jeste-poneti-raj-sobom
henri drumondnajboljiputdorajajesteponetirajsobomnajbolji putput dodo rajaraja jestejeste ponetiponeti rajraj sasa sobomnajbolji put doput do rajado raja jesteraja jeste ponetijeste poneti rajponeti raj saraj sa sobomnajbolji put do rajaput do raja jestedo raja jeste ponetiraja jeste poneti rajjeste poneti raj saponeti raj sa sobomnajbolji put do raja jesteput do raja jeste ponetido raja jeste poneti rajraja jeste poneti raj sajeste poneti raj sa sobom

Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši.Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj.Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :DNajbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute.