Najbolji put do raja jeste poneti raj sa sobom.


najbolji-put-do-raja-jeste-poneti-raj-sobom
henri drumondnajboljiputdorajajesteponetirajsobomnajbolji putput dodo rajaraja jestejeste ponetiponeti rajraj sasa sobomnajbolji put doput do rajado raja jesteraja jeste ponetijeste poneti rajponeti raj saraj sa sobomnajbolji put do rajaput do raja jestedo raja jeste ponetiraja jeste poneti rajjeste poneti raj saponeti raj sa sobomnajbolji put do raja jesteput do raja jeste ponetido raja jeste poneti rajraja jeste poneti raj sajeste poneti raj sa sobom

Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.
um-jedno-posebno-mesto-i-sam-moze-stvoriti-raj-i-pakao-pakao-iz-raja
Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši. -Noam Čomski
najbolji-nain-da-se-ljudi-kontroliu-jeste-da-ih-se-uplai
Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj. -Ralf Voldo Emerson
najbolji-nain-da-ima-prijatelja-jeste-da-bude-prijatelj
Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :D
najbolji-nain-da-povratite-svoj-novac-jeste-da-ga-uloite-u-alkohol-d
Najbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute. -Vladimir Lenjin
najbolji-nain-unitenja-kapitalistikog-drutva-jeste-unitenje-valute