Šta je najbrže na svetu? Biolog: – Najbrži je treptaj oka. To se dogodi, a da niko i ne zna da se dogodilo. Fizičar: – Najbrža je svetlost. Kad ...


najbre-na-svetu-biolog-najbri-treptaj-oka-to-se-dogodi-a-da-niko-i-ne-zna-da-se-dogodilo-fiziar-najbra-svetlost-kad
Štanajbrženasvetubiolognajbržitreptajokatosedogodidanikoneznadogodilofizičarnajbržasvetlostkadje najbrženajbrže nana svetu– najbržinajbrži jeje treptajtreptaj okase dogodida nikoniko ii nene znazna dada sese dogodilo– najbržanajbrža jeje svetlostkadŠta je najbržeje najbrže nanajbrže na svetu– najbrži jenajbrži je treptajje treptaj okaa da nikoda niko iniko i nei ne znane zna dazna da seda se dogodilo– najbrža jenajbrža je svetlostŠta je najbrže naje najbrže na svetu– najbrži je treptajnajbrži je treptaj okaa da niko ida niko i neniko i ne znai ne zna dane zna da sezna da se dogodilo– najbrža je svetlostŠta je najbrže na svetu– najbrži je treptaj okaa da niko i neda niko i ne znaniko i ne zna dai ne zna da sene zna da se dogodilo

Koji muškarac najbrže sređuje sobu? – Onaj koji zna da će da kr*še.
koji-mukarac-najbre-sreuje-sobu-onaj-koji-zna-da-e-da-kre
Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan. -Mark Tven
najbolja-stvar-na-ovom-svetu-koja-moe-oveku-da-se-dogodi-jeste-da-se-rodi-srean
Kad se nešto već dogodilo, nepotrebno je kajati se. -Ezop
kad-se-neto-ve-dogodilo-nepotrebno-kajati-se
Onome ko bi o nama sudio prema našim knjigama moglo bi se učiniti da je preljub jedna od najčešćih preokupacija Zapadnjaka. Šta bi se dogodilo s našom književnošću da nema preljuba? Ona živi od krize braka.
onome-ko-bi-o-nama-sudio-prema-naim-knjigama-moglo-bi-se-uiniti-da-preljub-jedna-od-najeih-preokupacija-zapadnjaka-bi-se-dogodilo-s-naom-knjievnou