Najgora bol koju čovek može pretrpeti jeste imati uvid u mnogo i moć ni nad čime.


najgora-bol-koju-ovek-moe-pretrpeti-jeste-imati-uvid-u-mnogo-i-mo-nad-ime
herodotnajgorabolkojučovekmožepretrpetijesteimatiuvidmnogomoćnadčimenajgora bolbol kojukoju čovekčovek možemože pretrpetipretrpeti jestejeste imatiimati uviduvid uu mnogomnogo ii moćmoć nini nadnad čimenajgora bol kojubol koju čovekkoju čovek možečovek može pretrpetimože pretrpeti jestepretrpeti jeste imatijeste imati uvidimati uvid uuvid u mnogou mnogo imnogo i moći moć nimoć ni nadni nad čimenajgora bol koju čovekbol koju čovek možekoju čovek može pretrpetičovek može pretrpeti jestemože pretrpeti jeste imatipretrpeti jeste imati uvidjeste imati uvid uimati uvid u mnogouvid u mnogo iu mnogo i moćmnogo i moć nii moć ni nadmoć ni nad čimenajgora bol koju čovek možebol koju čovek može pretrpetikoju čovek može pretrpeti jestečovek može pretrpeti jeste imatimože pretrpeti jeste imati uvidpretrpeti jeste imati uvid ujeste imati uvid u mnogoimati uvid u mnogo iuvid u mnogo i moću mnogo i moć nimnogo i moć ni nadi moć ni nad čime

Najgora stvar moćnicima jeste što se ne mogu pouzdati u prijatelje. -Eshil
najgora-stvar-monicima-jeste-to-se-ne-mogu-pouzdati-u-prijatelje
Podizanje dece opasan je posao. Uspeh se postiže uz mnogo borbe i brige, a neuspeh nijedna druga bol ne može nadvladati. -Demokrit
podizanje-dece-opasan-posao-uspeh-se-postie-uz-mnogo-borbe-i-brige-a-neuspeh-nijedna-druga-bol-ne-moe-nadvladati