Najgora stvar moćnicima jeste što se ne mogu pouzdati u prijatelje.


najgora-stvar-monicima-jeste-to-se-ne-mogu-pouzdati-u-prijatelje
eshilnajgorastvarmoćnicimajestetosenemogupouzdatiprijateljenajgora stvarstvar moćnicimamoćnicima jestejeste štošto sese nene mogumogu pouzdatipouzdati uu prijateljenajgora stvar moćnicimastvar moćnicima jestemoćnicima jeste štojeste što sešto se nese ne mogune mogu pouzdatimogu pouzdati upouzdati u prijateljenajgora stvar moćnicima jestestvar moćnicima jeste štomoćnicima jeste što sejeste što se nešto se ne moguse ne mogu pouzdatine mogu pouzdati umogu pouzdati u prijateljenajgora stvar moćnicima jeste štostvar moćnicima jeste što semoćnicima jeste što se nejeste što se ne mogušto se ne mogu pouzdatise ne mogu pouzdati une mogu pouzdati u prijatelje

Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu. -Kobi Brajant
skoncentriem-se-na-jednu-i-jedinu-stvar-a-stvar-da-osvojim-to-vie-prvenstava-to-mogu
Najgora bol koju čovek može pretrpeti jeste imati uvid u mnogo i moć ni nad čime. -Herodot
najgora-bol-koju-ovek-moe-pretrpeti-jeste-imati-uvid-u-mnogo-i-mo-nad-ime
Tužna je stvar nemati prijatelje, ali je još tužnija stvar nemati neprijatelje. -Če Gevara
tuna-stvar-nemati-prijatelje-ali-jo-nija-stvar-nemati-neprijatelje
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja. -Buda
raanje-patnja-bolest-patnja-starost-patnja-biti-vezan-za-ono-to-se-ne-voli-jeste-patnja-rastanak-od-onog-to-se-voli-jeste-patnja-ne-dobiti-ono-to