Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja...


najgore-kad-ljudi-ute-kad-se-ne-objasne-pa-svaka-sumnja-ima-pravo-na-ivot-i-moja-i-tvoja
meša selimovićnajgorekadljudićuteseneobjasnepasvakasumnjaimapravonaživotmojatvojanajgore jeje kadkad ljudiljudi ćutekad sese nene objasnepa svakasvaka sumnjasumnja imaima pravopravo nana životi mojamoja ii tvojanajgore je kadje kad ljudikad ljudi ćutekad se nese ne objasnepa svaka sumnjasvaka sumnja imasumnja ima pravoima pravo napravo na životi moja imoja i tvojanajgore je kad ljudije kad ljudi ćutekad se ne objasnepa svaka sumnja imasvaka sumnja ima pravosumnja ima pravo naima pravo na životi moja i tvojanajgore je kad ljudi ćutepa svaka sumnja ima pravosvaka sumnja ima pravo nasumnja ima pravo na život

U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan. -Sigmund Frojd
u-trenutku-kad-ovek-pone-da-sumnja-u-svoj-ivot-i-svoju-vrednost-on-postaje-bolestan
Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja. -Jovan Dučić
ena-iskreno-veruje-da-mukarac-voli-samo-onda-kad-zbog-nje-pati-i-kad-u-nju-stalno-sumnja
Velika je snaga u onoga čoveka koji ume da prećuti i onda kad ima pravo. -Lav Tolstoj
velika-snaga-u-onoga-oveka-koji-ume-da-preuti-i-onda-kad-ima-pravo
Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Najgore je kad je covek emocionalno prazan…
najgore-kad-covek-emocionalno-prazan