Najiskrenije su one suze koje lijemo sami nad sobom.


najiskrenije-su-one-suze-koje-lijemo-sami-nad-sobom
vilijam Šekspirnajiskrenijesuonesuzekojelijemosaminadsobomnajiskrenije susu oneone suzesuze kojekoje lijemolijemo samisami nadnad sobomnajiskrenije su onesu one suzeone suze kojesuze koje lijemokoje lijemo samilijemo sami nadsami nad sobomnajiskrenije su one suzesu one suze kojeone suze koje lijemosuze koje lijemo samikoje lijemo sami nadlijemo sami nad sobomnajiskrenije su one suze kojesu one suze koje lijemoone suze koje lijemo samisuze koje lijemo sami nadkoje lijemo sami nad sobom

U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom. -Onore de Balzak
u-ivotu-su-najgore-one-parnice-koje-vodimo-sami-sobom
Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Najiskrenije su one poruke koje napises, pa obrises…
najiskrenije-su-one-poruke-koje-napises-pa-obrises
Vladati nad sobom najveća je vlast. -Seneka
vladati-nad-sobom-najvea-vlast
Ljubav je najveće nespokojstvo i nasilje nad sobom i drugima. -Jovan Dučić
ljubav-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-drugima
Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela. -Sofokle
ko-ima-vlast-nad-samim-sobom-moe-da-ide-uzdignutog-ela