Najjeftinije se prodaju daroviti i sposobni ljudi, jer njih lukavi kupci najviše traže, a oni sami vrlo često nisu ni svesni svoje vrednosti. Tu treba tražiti uzrok mnogim od velikih ličnih tragedija izuzetnih ljudi.


najjeftinije-se-prodaju-daroviti-i-sposobni-ljudi-jer-njih-lukavi-kupci-najvie-trae-a-oni-sami-vrlo-esto-nisu-svesni-svoje-vrednosti-tu-treba-traiti
ivo andricnajjeftinijeseprodajudarovitisposobniljudijernjihlukavikupcinajvietražeonisamivrločestonisusvesnisvojevrednostitrebatražitiuzrokmnogimodvelikihličnihtragedijaizuzetnihljudinajjeftinije sese prodajuprodaju darovitidaroviti ii sposobnisposobni ljudijer njihnjih lukavilukavi kupcikupci najvišenajviše tražeoni samisami vrlovrlo čestočesto nisunisu nini svesnisvesni svojesvoje vrednostitu trebatreba tražititražiti uzrokuzrok mnogimmnogim odod velikihvelikih ličnihličnih tragedijatragedija izuzetnihizuzetnih ljudinajjeftinije se prodajuse prodaju darovitiprodaju daroviti idaroviti i sposobnii sposobni ljudijer njih lukavinjih lukavi kupcilukavi kupci najvišekupci najviše tražea oni samioni sami vrlosami vrlo čestovrlo često nisučesto nisu ninisu ni svesnini svesni svojesvesni svoje vrednostitu treba tražititreba tražiti uzroktražiti uzrok mnogimuzrok mnogim odmnogim od velikihod velikih ličnihvelikih ličnih tragedijaličnih tragedija izuzetnihtragedija izuzetnih ljudi

On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.
on-jedan-od-onih-ljudi-koji-su-u-svakom-trenutku-i-u-snu-valjda-svesni-sebe-i-svoje-vrednosti-koju-su-sami-procenili-i-utvrdili
Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni. -Mihajlo Pupin
pronalasci-stare-i-na-njih-se-nadovezuju-novi-i-kako-su-to-dela-stvaralakog-duha-smrtnih-ljudi-i-oni-su-sami-smrtni
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati. -Bernard Shaw
zli-su-ljudi-oni-koji-ne-znaju-za-ljubav-i-zato-ne-znaju-za-stid-oni-imaju-snage-traiti-ljubav-jer-ne-trebaju-i-imaju-hrabrosti-nuditi-jer-nemaju