Najlakše pišem kad pišem jezikom, rečenicom, svoga rodnog kraja.


najlake-piem-kad-piem-jezikom-reenicom-svoga-rodnog-kraja
desanka maksimovićnajlakepiemkadjezikomrečenicomsvogarodnogkrajanajlakše pišempišem kadkad pišempišem jezikomsvoga rodnogrodnog krajanajlakše pišem kadpišem kad pišemkad pišem jezikomsvoga rodnog krajanajlakše pišem kad pišempišem kad pišem jezikomnajlakše pišem kad pišem jezikom

Pisanje i putovanja čine tvoju stražnjicu širom ukoliko ne vodiš o tome računa. Stoga ja volim da pišem stojeći. -Ernest Hemingvej
pisanje-i-putovanja-ine-tvoju-stranjicu-irom-ukoliko-ne-vodi-o-tome-rauna-stoga-ja-volim-da-piem-stojei
Na početku, kada sam počinjao da pišem, nisam mogao da isključim spoljni svet do te mere do koje mogu sada.  -Rejmond Karver
na-poetku-kada-sam-poinjao-da-piem-nisam-mogao-da-iskljuim-spoljni-svet-do-te-mere-do-koje-mogu-sada
Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio. -Čarls Bukovski
volim-samou-ali-nije-mi-neophodna-da-se-izolujem-od-nekog-do-koga-mi-stalo-da-bih-pisao-ako-ne-mogu-da-piem-u-svim-okolnostima-onda-jednostavno-nisam