Najlakše pišem kad pišem jezikom, rečenicom, svoga rodnog kraja.


najlake-piem-kad-piem-jezikom-reenicom-svoga-rodnog-kraja
desanka maksimovićnajlakepiemkadjezikomrečenicomsvogarodnogkrajanajlakše pišempišem kadkad pišempišem jezikomsvoga rodnogrodnog krajanajlakše pišem kadpišem kad pišemkad pišem jezikomsvoga rodnog krajanajlakše pišem kad pišempišem kad pišem jezikomnajlakše pišem kad pišem jezikom

Ne znam kako je drugim tekstopiscima, ali što se mene tiče, kada pišem mora biti tišina-veoma je teško da pišem kada telefon i zvono zvone i kada ljudi pričaju; nisam dovoljno dobar pisac da pređem preko svega toga!Pišem ono što pišem.Pisanje i putovanja čine tvoju stražnjicu širom ukoliko ne vodiš o tome računa. Stoga ja volim da pišem stojeći.Na početku, kada sam počinjao da pišem, nisam mogao da isključim spoljni svet do te mere do koje mogu sada. Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio.Retko odlazim kući, a pišem još ređe, a slike postaju sve bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne, al' tako to krene, pa nekad naručim piće, pa stignem u svatove njene, sve prave ljubavi su tužne.