Najlepše se osećam kada spavam. Bar tada mogu da sanjam.


najlepe-se-oseam-kada-spavam-bar-tada-mogu-da-sanjam
merlin monroenajlepeseosećamkadaspavambartadamogudasanjamnajlepše sese osećamosećam kadakada spavambar tadatada mogumogu dada sanjamnajlepše se osećamse osećam kadaosećam kada spavambar tada mogutada mogu damogu da sanjamnajlepše se osećam kadase osećam kada spavambar tada mogu datada mogu da sanjamnajlepše se osećam kada spavambar tada mogu da sanjam

Najviše volim da spavam, bar tada mogu da sanjam.Ja volim da se takmičim i loše se osećam kada izgubim. To se na meni može videti kada izgubimo, jer se loše osećam. Tada ne volim razgovarati sa bilo kime.Još i danas imam naviku da sednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al’ još se tebi nadam.Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh.Ja ne mogu da spavam osim ako nisam okružen knjigama.Volim da spavam. Moj život mi se raspada kada sam budan, znate?