Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš.


najlepsa-poezija-trenutak-kad-nisi-svestan-pesme-i-najlepsi-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
miroslav mika antićnajlepsapoezijatrenutakkadnisisvestanpesmenajlepsiživotdaživinegomislisanjanajlepsa poezijapoezija jeje trenutaktrenutak kadkad nisinisi svestansvestan pesmei najlepsinajlepsi jeje životživot kadkad nisinisi svestansvestan dada živišnego mislišmisliš dada sanjašnajlepsa poezija jepoezija je trenutakje trenutak kadtrenutak kad nisikad nisi svestannisi svestan pesmei najlepsi jenajlepsi je životje život kadživot kad nisikad nisi svestannisi svestan dasvestan da živišnego misliš damisliš da sanjašnajlepsa poezija je trenutakpoezija je trenutak kadje trenutak kad nisitrenutak kad nisi svestankad nisi svestan pesmei najlepsi je životnajlepsi je život kadje život kad nisiživot kad nisi svestankad nisi svestan danisi svestan da živišnego misliš da sanjašnajlepsa poezija je trenutak kadpoezija je trenutak kad nisije trenutak kad nisi svestantrenutak kad nisi svestan pesmei najlepsi je život kadnajlepsi je život kad nisije život kad nisi svestanživot kad nisi svestan dakad nisi svestan da živiš

Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
koliko-ja-razumem-najvea-poezija-trenutak-kad-nisi-svesan-pesme-i-najvei-ivot-kad-nisi-svesan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš…
i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
onaj osjecaj kad se On se prije zaljubio u tebe, a ti ga nisi ni primjecivala, a sad kad drugu voli ti ga gledas iz prikrajka i mislis: Boze kako sam glupa
onaj-osjecaj-kad-se-on-se-prije-zaljubio-u-tebe-a-ti-ga-nisi-primjecivala-a-sad-kad-drugu-voli-ti-ga-gledas-iz-prikrajka-i-mislis-boze-kako-sam-glupa