Najljepši je užitak i najveća radost života osjećati da si ljudima potreban i drag.


najljepi-uitak-i-najvea-radost-ivota-osjeati-da-ljudima-potreban-i-drag
maksim gorkinajljepiužitaknajvećaradostživotaosjećatidaljudimapotrebandragnajljepši jeje užitakužitak ii najvećanajveća radostradost životaživota osjećatiosjećati dada sisi ljudimaljudima potrebanpotreban ii dragnajljepši je užitakje užitak iužitak i najvećai najveća radostnajveća radost životaradost života osjećatiživota osjećati daosjećati da sida si ljudimasi ljudima potrebanljudima potreban ipotreban i dragnajljepši je užitak ije užitak i najvećaužitak i najveća radosti najveća radost životanajveća radost života osjećatiradost života osjećati daživota osjećati da siosjećati da si ljudimada si ljudima potrebansi ljudima potreban iljudima potreban i dragnajljepši je užitak i najvećaje užitak i najveća radostužitak i najveća radost životai najveća radost života osjećatinajveća radost života osjećati daradost života osjećati da siživota osjećati da si ljudimaosjećati da si ljudima potrebanda si ljudima potreban isi ljudima potreban i drag

Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda. -Ugo Foscolo
ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti
Svim je ljudima, pre ili kasnije, Bog potreban. -Homer
svim-ljudima-pre-ili-kasnije-bog-potreban
Stara tuga, usled velike tajne života ljudskog, potpuno prelazi u tihu i umilnu radost. -Fjodor Dostojevski
stara-tuga-usled-velike-tajne-ivota-ljudskog-potpuno-prelazi-u-tihu-i-umilnu-radost
Za pobedu je potreban talenat, za ponavljanje rezultata potreban je karakter. -Džon Vuden
za-pobedu-potreban-talenat-za-ponavljanje-rezultata-potreban-karakter
Vjera u radost gotovo je ista kao i sama radost. -Vilijam Šekspir
vjera-u-radost-gotovo-ista-kao-i-sama-radost