Najmanja je mogućnost da pogriješim ako budem ćutao.


najmanja-mogunost-da-pogrijeim-ako-budem-utao
meša selimovićnajmanjamogućnostdapogrijeimakobudemćutaonajmanja jeje mogućnostmogućnost dada pogriješimpogriješim akoako budembudem ćutaonajmanja je mogućnostje mogućnost damogućnost da pogriješimda pogriješim akopogriješim ako budemako budem ćutaonajmanja je mogućnost daje mogućnost da pogriješimmogućnost da pogriješim akoda pogriješim ako budempogriješim ako budem ćutaonajmanja je mogućnost da pogriješimje mogućnost da pogriješim akomogućnost da pogriješim ako budemda pogriješim ako budem ćutao

Mrzit ću ako budem mogao; a ako ne, voljet ću protiv svoje volje. -Latinske poslovice
mrzit-u-ako-budem-mogao-a-ako-ne-voljet-u-protiv-svoje-volje
Od sutra sam ozbiljna..ako ne budem procitaj ponovo
od-sutra-sam-ozbiljnaako-ne-budem-procitaj-ponovo
Obama, ј**аću ti mater ako budem morao učiti III svetski rat!!
obama-u-ti-mater-ako-budem-morao-uiti-iii-svetski-rat
Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije. -Abraham Linkoln
koliko-god-ne-volim-da-budem-rob-toliko-ne-bih-trebao-voliti-da-budem-gospodar-ovo-izraava-moju-ideju-demokratije
Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate? -Nik Vujičić
vi-mislite-da-treba-da-izaberem-da-budem-ljut-na-boga-zbog-onoga-to-ja-nemam-ili-da-mu-budem-zahvalan-za-ono-to-vi-imate
Ne želim da budem sledeći Majkl Džordan, ja želim da budem isključivo Kobi Brajant. -Kobi Brajant
ne-elim-da-budem-sledei-majkl-dordan-ja-elim-da-budem-iskljuivo-kobi-brajant