Najopasnije stvorenje jednog društva je čovek koji nema ništa da izgubi.


najopasnije-stvorenje-jednog-drutva-ovek-koji-nema-da-izgubi
džejms a. boldvinnajopasnijestvorenjejednogdrutvačovekkojinemanitadaizgubinajopasnije stvorenjestvorenje jednogjednog društvadruštva jeje čovekčovek kojikoji nemanema ništaništa dada izgubinajopasnije stvorenje jednogstvorenje jednog društvajednog društva jedruštva je čovekje čovek kojičovek koji nemakoji nema ništanema ništa daništa da izgubinajopasnije stvorenje jednog društvastvorenje jednog društva jejednog društva je čovekdruštva je čovek kojije čovek koji nemačovek koji nema ništakoji nema ništa danema ništa da izgubinajopasnije stvorenje jednog društva jestvorenje jednog društva je čovekjednog društva je čovek kojidruštva je čovek koji nemaje čovek koji nema ništačovek koji nema ništa dakoji nema ništa da izgubi

Novac je barometar vrline jednog društva. -Ajn Rand
novac-barometar-vrline-jednog-drutva
Strašna je stvar kad se izgubi oslonac koji čovek ima u sebi. -Mihajlo Pupin
strana-stvar-kad-se-izgubi-oslonac-koji-ovek-ima-u-sebi
Samozadovoljan čovek je izraslina na grudima društva. -Maksim Gorki
samozadovoljan-ovek-izraslina-na-grudima-drutva
Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. Svi za jednog, jedan za sve. -Aleksandar Dima
samo-ovek-koji-osetio-krajnji-oaj-moe-osetiti-krajnje-blaenstvo-svi-za-jednog-jedan-za-sve