Najpametniji od svih, po mome mišljenju, je čovjek koji sebe nazove budalom makar jednom u mjesecu.


najpametniji-od-svih-po-mome-miljenju-ovjek-koji-sebe-nazove-budalom-makar-jednom-u-mjesecu
fjodor dostojevskinajpametnijiodsvihpomomemiljenjučovjekkojisebenazovebudalommakarjednommjesecunajpametniji odod svihpo momemome mišljenjuje čovjekčovjek kojikoji sebesebe nazovenazove budalombudalom makarmakar jednomjednom uu mjesecunajpametniji od svihpo mome mišljenjuje čovjek kojičovjek koji sebekoji sebe nazovesebe nazove budalomnazove budalom makarbudalom makar jednommakar jednom ujednom u mjesecuje čovjek koji sebečovjek koji sebe nazovekoji sebe nazove budalomsebe nazove budalom makarnazove budalom makar jednombudalom makar jednom umakar jednom u mjesecuje čovjek koji sebe nazovečovjek koji sebe nazove budalomkoji sebe nazove budalom makarsebe nazove budalom makar jednomnazove budalom makar jednom ubudalom makar jednom u mjesecu

Bez obzira koliko si pametan, srce te bar jednom u životu napravi budalom ! ! !
bez-obzira-koliko-pametan-srce-te-bar-jednom-u-ivotu-napravi-budalom
Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Omiljena stvar u mome životu ne košta ništa u novcu. Stvarno je jasno da je najvredniji resurs koji svako od nas poseduje u stvari vreme. -Stiv Džobs
omiljena-stvar-u-mome-ivotu-ne-ko-u-novcu-stvarno-jasno-da-najvredniji-resurs-koji-svako-od-nas-poseduje-u-stvari-vreme
Veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve na sebe - mali ih čovjek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovjek-postavlja-stroge-zahtjeve-na-sebe-mali-ih-ovjek-postavlja-drugima