Najplemenitije zadovoljstvo je radost razumijevanja.


najplemenitije-zadovoljstvo-radost-razumijevanja
leonardo da vinčinajplemenitijezadovoljstvoradostrazumijevanjanajplemenitije zadovoljstvozadovoljstvo jeje radostradost razumijevanjanajplemenitije zadovoljstvo jezadovoljstvo je radostje radost razumijevanjanajplemenitije zadovoljstvo je radostzadovoljstvo je radost razumijevanjanajplemenitije zadovoljstvo je radost razumijevanja

Vjera u radost gotovo je ista kao i sama radost. -Vilijam Šekspir
vjera-u-radost-gotovo-ista-kao-i-sama-radost
Prvi znak početka razumijevanja je želja za umiranjem. -Franc Kafka
prvi-znak-poetka-razumijevanja-elja-za-umiranjem
Sve ono što te nervira kod drugih može te odvesti do boljeg razumijevanja samoga sebe. -Carl Jung
sve-ono-to-te-nervira-kod-drugih-moe-te-odvesti-do-boljeg-razumijevanja-samoga-sebe
Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma