Najradije bih napisao tvoje ime na statusu jer me Facebook stalno pita o čemu razmišljam .. (H)


najradije-bih-napisao-tvoje-ime-na-statusu-jer-me-facebook-stalno-pita-o-emu-razmiljam-h
najradijebihnapisaotvojeimenastatusujermefacebookstalnopitačemurazmiljamnajradije bihbih napisaonapisao tvojetvoje imeime nana statusustatusu jerjer meme facebookfacebook stalnostalno pitapita oo čemučemu razmišljamrazmišljamnajradije bih napisaobih napisao tvojenapisao tvoje imetvoje ime naime na statusuna statusu jerstatusu jer mejer me facebookme facebook stalnofacebook stalno pitastalno pita opita o čemuo čemu razmišljamčemu razmišljamnajradije bih napisao tvojebih napisao tvoje imenapisao tvoje ime natvoje ime na statusuime na statusu jerna statusu jer mestatusu jer me facebookjer me facebook stalnome facebook stalno pitafacebook stalno pita ostalno pita o čemupita o čemu razmišljamo čemu razmišljamnajradije bih napisao tvoje imebih napisao tvoje ime nanapisao tvoje ime na statusutvoje ime na statusu jerime na statusu jer mena statusu jer me facebookstatusu jer me facebook stalnojer me facebook stalno pitame facebook stalno pita ofacebook stalno pita o čemustalno pita o čemu razmišljampita o čemu razmišljam

Pretežak sam ja za tvoje snove. Sanjaj nešto bez čega ćeš sutra moći  jer si ime koje sam dalo svim svojim greškama.
preteak-sam-ja-za-tvoje-snove-sanjaj-neto-bez-ega-e-sutra-moi-jer-ime-koje-sam-dalo-svim-svojim-grekama
onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...
onaj-osjecaj-kad-ti-se-javi-bivsa-nakon-godinu-dana-radi-tvoj-statusa-i-pita-ko-te-dira-da-mu-pomogne-a-ti-bih-najradije-poslao-do-vraga-ali-ne-mozes
I zato, sve što ti je strano posmatraj blagonaklono. Jer i tvoje je rasuđivanje, jer i tvoje je delanje za nekog nasilje i bol. -Miroslav Mika Antić
i-zato-sve-to-ti-strano-posmatraj-blagonaklono-jer-i-tvoje-rasuivanje-jer-i-tvoje-delanje-za-nekog-nasilje-i-bol
Istetoviraću tvoje ime na peti da te ceo život gazim! xD
istetovirau-tvoje-ime-na-peti-da-te-ceo-ivot-gazim-xd
Poštovani Članovi Facebook-a!Zbog prenatrpanosti članova primetili ste da je Facebook veoma spor. Ova poruka će kružiti svuda da se vidi da li je neki član ...
potovani-lanovi-facebookazbog-prenatrpanosti-lanova-primetili-ste-da-facebook-veoma-spor-ova-poruka-e-kruiti-svuda-da-se-vidi-da-li-neki-lan