Najslađi časovi najbrže nam prolaze.


najslai-asovi-najbre-nam-prolaze
vergilijenajslađičasovinajbrženamprolazenajslađi časovičasovi najbrženajbrže namnam prolazenajslađi časovi najbržečasovi najbrže namnajbrže nam prolazenajslađi časovi najbrže namčasovi najbrže nam prolazenajslađi časovi najbrže nam prolaze

Sa svim našim mogućnostima, najbrže uzdizanje nam je među nogama.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Zlo koje jedno drugom nanosimo vreme briše i srce zaboravlja, ali časovi sreće ostaju – njihov sjaj je u nama.Koji muškarac najbrže sređuje sobu? – Onaj koji zna da će da kr*še.Šta je najbrže na svetu? Biolog: – Najbrži je treptaj oka. To se dogodi, a da niko i ne zna da se dogodilo. Fizičar: – Najbrža je svetlost. Kad ...Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male.