Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše.


najsreniji-onaj-o-kome-svet-najmanje-govori-dobro-ili-loe
tomas džefersonnajsrećnijionajkomesvetnajmanjegovoridobroililoenajsrećniji jeje onajonaj oo komekome svetsvet najmanjenajmanje govoridobro iliili lošenajsrećniji je onajje onaj oonaj o komeo kome svetkome svet najmanjesvet najmanje govoridobro ili lošenajsrećniji je onaj oje onaj o komeonaj o kome sveto kome svet najmanjekome svet najmanje govorinajsrećniji je onaj o komeje onaj o kome svetonaj o kome svet najmanjeo kome svet najmanje govori

Nema moralnih ili nemoralnih knjiga. Knjige su napisane dobro ili loše. To je sve. -Oskar Vajld
nema-moralnih-ili-nemoralnih-knjiga-knjige-su-napisane-dobro-ili-loe-to-sve
Ne postoje moralne ili nemoralne knjige. Knjige mogu biti dobro ili loše napisane. -Oskar Vajld
ne-postoje-moralne-ili-nemoralne-knjige-knjige-mogu-biti-dobro-ili-loe-napisane
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe
Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve. -Oskar Vajld
odabrani-su-samo-oni-kojima-lepe-stvari-znae-samo-lepotu-ne-postoji-moralna-ili-nemoralna-knjiga-knjige-su-dobro-ili-loe-napisane-to-sve
Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba. -Latinske poslovice
niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba
Slikanje je najiskrenija umetnost u kojoj nema mogućnosti da varaš. Ili je dobro ili je loše. -Salvador Dali
slikanje-najiskrenija-umetnost-u-kojoj-nema-mogunosti-da-vara-ili-dobro-ili-loe