Najteže je reći najvažnije stvari jer ih reči umanjuju.


najtee-rei-najvanije-stvari-jer-ih-rei-umanjuju
stiven kingnajtežerećinajvažnijestvarijerihrečiumanjujunajteže jeje rećireći najvažnijenajvažnije stvaristvari jerjer ihih rečireči umanjujunajteže je rećije reći najvažnijereći najvažnije stvarinajvažnije stvari jerstvari jer ihjer ih rečiih reči umanjujunajteže je reći najvažnijeje reći najvažnije stvarireći najvažnije stvari jernajvažnije stvari jer ihstvari jer ih rečijer ih reči umanjujunajteže je reći najvažnije stvarije reći najvažnije stvari jerreći najvažnije stvari jer ihnajvažnije stvari jer ih rečistvari jer ih reči umanjuju

Ja sam pisac. Meni je najvažnije razumjeti ljudska bića. Kod pisanja romana najvažnije je dati smisao našim životima. U tome istorija nije toliko važna. Od istorije je važnija introspekcija. -Orhan Pamuk
ja-sam-pisac-meni-najvanije-razumjeti-ljudska-bia-kod-pisanja-romana-najvanije-dati-smisao-naim-ivotima-u-tome-istorija-nije-toliko-vana-od-istorije
Navedi mi deset reči na španskom jeziku koje su za tebe najlepše i reći ću ti ko si. -Nikanor Para
navedi-mi-deset-rei-na-panskom-jeziku-koje-su-za-tebe-najlepe-i-rei-u-ti-ko