Najteže je slušati čoveka koji nema dovoljno duše da bi govorio dobro, niti dovoljno pameti da bi ćutao.


najtee-sluati-oveka-koji-nema-dovoljno-e-da-bi-govorio-dobro-niti-dovoljno-pameti-da-bi-utao
najtežesluatičovekakojinemadovoljnoduedabigovoriodobronitipametićutaonajteže jeje slušatislušati čovekačoveka kojikoji nemanema dovoljnodovoljno dušeduše dada bibi govoriogovorio dobroniti dovoljnodovoljno pametipameti dada bibi ćutaonajteže je slušatije slušati čovekaslušati čoveka kojičoveka koji nemakoji nema dovoljnonema dovoljno dušedovoljno duše daduše da bida bi govoriobi govorio dobroniti dovoljno pametidovoljno pameti dapameti da bida bi ćutaonajteže je slušati čovekaje slušati čoveka kojislušati čoveka koji nemačoveka koji nema dovoljnokoji nema dovoljno dušenema dovoljno duše dadovoljno duše da biduše da bi govorioda bi govorio dobroniti dovoljno pameti dadovoljno pameti da bipameti da bi ćutaonajteže je slušati čoveka kojije slušati čoveka koji nemaslušati čoveka koji nema dovoljnočoveka koji nema dovoljno dušekoji nema dovoljno duše danema dovoljno duše da bidovoljno duše da bi govorioduše da bi govorio dobroniti dovoljno pameti da bidovoljno pameti da bi ćutao

Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
Nijedan čovek nema dovoljno dobro pamćenje da bi bio uspešan lažov. -Abraham Linkoln
nijedan-ovek-nema-dovoljno-dobro-pamenje-da-bi-bio-uspean-ov
Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući. -Ernest Hemingvej
ne-postoji-lov-poput-lova-na-oveka-oni-koji-su-dovoljno-dugo-lovili-naoruanog-oveka-i-to-im-se-svidelo-nakon-toga-ih-drugo-ne-moe-privui
U veri ima dovoljno svetla za one koji žele da veruju i dovoljno senki za one koji ne žele da veruju. -Blez Paskal
u-veri-ima-dovoljno-svetla-za-one-koji-ele-da-veruju-i-dovoljno-senki-za-one-koji-ne-ele-da-veruju