Najteže je upoznati sama sebe, a najlakše grditi druge.


najtee-upoznati-sama-sebe-a-najlake-grditi-druge
talesnajtežeupoznatisamasebenajlakegrditidrugenajteže jeje upoznatiupoznati samasama sebenajlakše grditigrditi drugenajteže je upoznatije upoznati samaupoznati sama sebea najlakše grditinajlakše grditi drugenajteže je upoznati samaje upoznati sama sebea najlakše grditi drugenajteže je upoznati sama sebe

Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni. -Konfučije
najtee-imati-posla-enama-i-malim-ljudima-ako-im-se-priblii-prestaju-biti-edni-ako-ih-dri-podalje-od-sebe-postaju-kivni
Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć. -Lao Ce
poznavati-druge-inteligencija-poznavati-sebe-prava-mudrost-kontrola-drugih-snaga-kontrola-sebe-samog-prava-mo