Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.


najvanija-ljudska-tenja-tenja-za-moralnou-u-naem-delovanju-naa-unutranja-ravnotea-ak-i-naa-egzistencija-zavisi-o-tome-jedino-moralnost-u-naem
albert ajnstajnnajvažnijaljudskatežnjazamoralnoćunaemdelovanjunaaunutranjaravnotežačaknaaegzistencijazavisitomejedinomoralnostdelovanjumožedatilepotudostojanstvoživotunajvažnija ljudskaljudska težnjatežnja jeje težnjatežnja zaza moralnošćumoralnošću uu našemnašem delovanjunaša unutrašnjaunutrašnja ravnotežačak ii našanaša egzistencijaegzistencija zavisizavisi oo tomejedino moralnostmoralnost uu našemnašem delovanjudelovanju možemože datidati lepotulepotu ii dostojanstvodostojanstvo našemnašem životunajvažnija ljudska težnjaljudska težnja jetežnja je težnjaje težnja zatežnja za moralnošćuza moralnošću umoralnošću u našemu našem delovanjunaša unutrašnja ravnotežačak i našai naša egzistencijanaša egzistencija zavisiegzistencija zavisi ozavisi o tomejedino moralnost umoralnost u našemu našem delovanjunašem delovanju možedelovanju može datimože dati lepotudati lepotu ilepotu i dostojanstvoi dostojanstvo našemdostojanstvo našem životu

Jedino ograničenje našem dostignuću je naša sposobnost da tačno odredimo ono što želimo. -Entoni Robins
jedino-ogranienje-naem-dostignuu-naa-sposobnost-da-no-odredimo-ono-to-elimo
Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati. -Bendžamin Dizraeli
ar-prve-ljubavi-u-naem-neznanju-da-ona-moe-svakog-trenutka-prestati
Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put. -Dogen
uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje