Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.


najvanija-ljudska-tenja-tenja-za-moralnou-u-naem-djelovanju-naa-unutarnja-ravnotea-ak-i-naa-egzistencija-ovisi-o-tome-jedino-moralnost-u-naem
albert ajnštajnnajvažnijaljudskatežnjazamoralnoćunaemdjelovanjunaaunutarnjaravnotežačaknaaegzistencijaovisitomejedinomoralnostdjelovanjumožedatiljepotudostojanstvoživotunajvažnija ljudskaljudska težnjatežnja jeje težnjatežnja zaza moralnošćumoralnošću uu našemnašem djelovanjunaša unutarnjaunutarnja ravnotežačak ii našanaša egzistencijaegzistencija ovisiovisi oo tomejedino moralnostmoralnost uu našemnašem djelovanjudjelovanju možemože datidati ljepotuljepotu ii dostojanstvodostojanstvo našemnašem životunajvažnija ljudska težnjaljudska težnja jetežnja je težnjaje težnja zatežnja za moralnošćuza moralnošću umoralnošću u našemu našem djelovanjunaša unutarnja ravnotežačak i našai naša egzistencijanaša egzistencija ovisiegzistencija ovisi oovisi o tomejedino moralnost umoralnost u našemu našem djelovanjunašem djelovanju možedjelovanju može datimože dati ljepotudati ljepotu iljepotu i dostojanstvoi dostojanstvo našemdostojanstvo našem životu

Jedino ograničenje našem dostignuću je naša sposobnost da tačno odredimo ono što želimo. -Entoni Robins
jedino-ogranienje-naem-dostignuu-naa-sposobnost-da-no-odredimo-ono-to-elimo
Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati. -Bendžamin Dizraeli
ar-prve-ljubavi-u-naem-neznanju-da-ona-moe-svakog-trenutka-prestati
Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put. -Dogen
uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje