Najvažnija stvar na svijetu nije gdje smo, već u kojem smijeru idemo.


najvanija-stvar-na-svijetu-nije-gdje-smo-ve-u-kojem-smijeru-idemo
oliver wendell holmesnajvažnijastvarnasvijetunijegdjesmovećkojemsmijeruidemonajvažnija stvarstvar nana svijetusvijetu nijenije gdjegdje smoveć uu kojemkojem smijerusmijeru idemonajvažnija stvar nastvar na svijetuna svijetu nijesvijetu nije gdjenije gdje smoveć u kojemu kojem smijerukojem smijeru idemonajvažnija stvar na svijetustvar na svijetu nijena svijetu nije gdjesvijetu nije gdje smoveć u kojem smijeruu kojem smijeru idemonajvažnija stvar na svijetu nijestvar na svijetu nije gdjena svijetu nije gdje smoveć u kojem smijeru idemo

Najvažnija stvar je potruditi se da inspirišete ljude kako bi bili najbolji u onome čime se bave. -Kobi Brajant
najvanija-stvar-potruditi-se-da-inspiriete-ljude-kako-bi-bili-najbolji-u-onome-ime-se-bave
Živjeti je najrjeđa stvar na svijetu. Većina ljudi samo egzistira. -Oskar Vajld
ivjeti-najrjea-stvar-na-svijetu-veina-ljudi-samo-egzistira
Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo. -Henri  Ford
moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo
Mi idemo stalno napred, otvaramo nova vrata i radimo nove stvari zato sto smo radoznali, a radoznalost nas stalno vodi novim putevima. -Volt Dizni
mi-idemo-stalno-napred-otvaramo-nova-vrata-i-radimo-nove-stvari-zato-sto-smo-radoznali-a-radoznalost-nas-stalno-vodi-novim-putevima
Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-D
kada-ena-uzme-stvar-u-svoje-ruke-to-vie-nije-mala-stvar-d