Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa niti iskustvo, nego posve jednostavno, njegova intuicija


najvanije-za-naunika-nisu-njegove-diplome-niti-broj-godina-njegovog-naunog-rada-pa-niti-iskustvo-nego-posve-jednostavno-njegova-intuicija
albert ajnštajnnajvažnijezanaučnikanisunjegovediplomenitibrojgodinanjegovognaučnogradapaiskustvonegoposvejednostavnonjegovaintuicijanajvažnije zaza naučnikanaučnika nisunisu njegovenjegove diplomeniti brojbroj godinagodina njegovognjegovog naučnognaučnog radapa nitiniti iskustvonego posveposve jednostavnonjegova intuicijanajvažnije za naučnikaza naučnika nisunaučnika nisu njegovenisu njegove diplomeniti broj godinabroj godina njegovoggodina njegovog naučnognjegovog naučnog radapa niti iskustvonego posve jednostavnonajvažnije za naučnika nisuza naučnika nisu njegovenaučnika nisu njegove diplomeniti broj godina njegovogbroj godina njegovog naučnoggodina njegovog naučnog radanajvažnije za naučnika nisu njegoveza naučnika nisu njegove diplomeniti broj godina njegovog naučnogbroj godina njegovog naučnog rada

Bez telesnog rada nema zdravog tela niti zdravih misli u glavi. -Lav Nikolajevič Tolstoj
bez-telesnog-rada-nema-zdravog-tela-niti-zdravih-misli-u-glavi
Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti. -Sasha Guitry
mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi. -Naguib Mahfouz
vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi
Nikada ništa nisam učinio slučajno, niti je neki od mojih izuma došao slučajno. Oni su tu kao rezultat rada. -Tomas Edison
nikada-nisam-uinio-sluajno-niti-neki-od-mojih-izuma-doao-sluajno-oni-su-kao-rezultat-rada
Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti. -Bernard Shaw
kad-udarite-dijete-nastojte-da-to-bude-u-bijesu-ak-i-po-cijenu-da-ga-osakatite-hladnokrvni-udarac-niti-se-moe-niti-bi-se-smio-oprostiti
Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...
nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali