Najveća i najgluplja greška u životu je misliti da te neko, ko te je povredio, neće povrediti ponovo.


najvea-i-najgluplja-greka-u-ivotu-misliti-da-te-neko-ko-te-povredio-nee-povrediti-ponovo
najvećanajglupljagrekaživotumislitidatenekokopovredionećepovreditiponovonajveća ii najglupljanajgluplja greškagreška uu životuživotu jeje mislitimisliti dada tete nekoko tete jeje povredioneće povreditipovrediti ponovonajveća i najglupljai najgluplja greškanajgluplja greška ugreška u životuu životu ježivotu je mislitije misliti damisliti da teda te nekoko te jete je povredioneće povrediti ponovonajveća i najgluplja greškai najgluplja greška unajgluplja greška u životugreška u životu jeu životu je mislitiživotu je misliti daje misliti da temisliti da te nekoko te je povredionajveća i najgluplja greška ui najgluplja greška u životunajgluplja greška u životu jegreška u životu je mislitiu životu je misliti daživotu je misliti da teje misliti da te neko

Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti.Već se to događalo, dogodiće se ponovo, u to sam siguran. Neko odlazi zato što će neko drugi doći, ponovo ću pronaći ljubav.Najveća je greška svakog muškarca, ako se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se smije, ali samo u sve žene.Žena je jedina stvar koje se bojim, a za koju znam da me neće povrediti.Oh, jednostavno poželim da te neko pokuša povrediti kako bih ga mogao ubiti zbog tebe.Najveća greška koju možete da načinite je da razdvojite talenat od veštine. Rodili ste se talentovani. Veština je ono što se razvija kada satima i satima radite na sebi.