Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.


najvea-od-svih-ludosti-rtvovati-svoje-zdravlje-to-bilo-zbog-sticanja-imovine-zbog-napredovanja-u-slubi-zbog-uenosti-zbog-slave-a-da-o-toj-slasti-i
artur ŠopenhauernajvećaodsvihludostižrtvovatisvojezdravljetatobilozbogsticanjaimovinenapredovanjaslužbiučenostislavedatojslastikratkotrajnimužicimanegovorimoŠtaviezdravljutrebasvepodreditinajveća jeje odod svihsvih ludostiludosti –– žrtvovatižrtvovati svojesvoje zdravljezbog sticanjasticanja imovinezbog napredovanjanapredovanja uu službizbog učenostizbog slaveda oo tojtoj slastislasti ii kratkotrajnimkratkotrajnim užicimaužicima ii dada nene govorimoŠta višezdravlju trebatreba svesve podreditinajveća je odje od svihod svih ludostisvih ludosti –ludosti – žrtvovati– žrtvovati svoježrtvovati svoje zdravlješta to bilozbog sticanja imovinezbog napredovanja unapredovanja u službia da oda o tojo toj slastitoj slasti islasti i kratkotrajnimi kratkotrajnim užicimakratkotrajnim užicima iužicima i dai da neda ne govorimozdravlju treba svetreba sve podrediti

Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja. -Aristotel
ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti. -Đorđe Balašević
zna-sledi-ipak-ona-bila-neto-to-vredi-pa-kad-se-onog-jula-nismo-potukli-zbog-njene-asti-zar-emo-sad-zbog-ovih-oajnika-eljnih-vlasti
Pretpostavljam da me se neće sećati po bilo čemu. Međutim, ja o svom poslu ne razmišljam u tom svetlu. Jednako je vulgarno raditi zbog popularnosti kao što je vulgarno raditi zbog novca. -Orson Vels
pretpostavljam-da-me-se-nee-seati-po-bilo-emu-meutim-ja-o-svom-poslu-ne-razmiljam-u-tom-svetlu-jednako-vulgarno-raditi-zbog-popularnosti-kao-to