Najveća od svih ludosti je žrtvovati svoje zdravlje, ma zašta to bilo: zbog sticanja imovine, zbog napredovanja na poslu, zbog nauke, zbog slave, a da o slasti i kratkotrajnim užicima i ne govorimo; štaviše, zdravlju valja sve podrediti.


najvea-od-svih-ludosti-rtvovati-svoje-zdravlje-za-to-bilo-zbog-sticanja-imovine-zbog-napredovanja-na-poslu-zbog-nauke-zbog-slave-a-da-o-slasti-i
artur Šopenhauernajvećaodsvihludostižrtvovatisvojezdravljezatatobilozbogsticanjaimovinenapredovanjanaposlunaukeslavedaslastikratkotrajnimužicimanegovorimotaviezdravljuvaljasvepodreditinajveća odod svihsvih ludostiludosti jeje žrtvovatižrtvovati svojesvoje zdravljema zaštazbog sticanjasticanja imovinezbog napredovanjanapredovanja nana posluzbog naukezbog slaveda oo slastislasti ii kratkotrajnimkratkotrajnim užicimaužicima ii nene govorimozdravlju valjavalja svesve podreditinajveća od svihod svih ludostisvih ludosti jeludosti je žrtvovatije žrtvovati svoježrtvovati svoje zdravljezašta to bilozbog sticanja imovinezbog napredovanja nanapredovanja na poslua da oda o slastio slasti islasti i kratkotrajnimi kratkotrajnim užicimakratkotrajnim užicima iužicima i nei ne govorimozdravlju valja svevalja sve podrediti

Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
Pretpostavljam da me se neće sećati po bilo čemu. Međutim, ja o svom poslu ne razmišljam u tom svetlu. Jednako je vulgarno raditi zbog popularnosti kao što je vulgarno raditi zbog novca. -Orson Vels
pretpostavljam-da-me-se-nee-seati-po-bilo-emu-meutim-ja-o-svom-poslu-ne-razmiljam-u-tom-svetlu-jednako-vulgarno-raditi-zbog-popularnosti-kao-to
Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja. -Aristotel
ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
Idi u raj zbog klime i pakao zbog društva. -Mark Tven
idi-u-raj-zbog-klime-i-pakao-zbog-drutva