Najveća je sreća – ne roditi se.


najvea-srea-ne-roditi-se
sokratnajvećasrećaneroditisenajveća jeje srećasreća –– nene roditiroditi senajveća je srećaje sreća –sreća – ne– ne roditine roditi senajveća je sreća –je sreća – nesreća – ne roditi– ne roditi senajveća je sreća – neje sreća – ne roditisreća – ne roditi se

Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo. -Stendal
najvea-srea-koju-nam-moe-dati-ljubav-prvi-stisak-ruke-ene-koju-volimo
Najveća sreća u životu je uverenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo. -Viktor Igo
najvea-srea-u-ivotu-uverenost-da-smo-voljeni-voljeni-zbog-toga-kakvi-jesmo-ili-jo-vie-usprkos-tome-kakvi-jesmo