Najveća sreća je poznavati izvor nesreće.


najvea-srea-poznavati-izvor-nesree
fjodor dostojevskinajvećasrećapoznavatiizvornesrećenajveća srećasreća jeje poznavatipoznavati izvornajveća sreća jesreća je poznavatije poznavati izvorpoznavati izvor nesrećenajveća sreća je poznavatisreća je poznavati izvorje poznavati izvor nesrećenajveća sreća je poznavati izvorsreća je poznavati izvor nesreće

Najveća je sreća – ne roditi se.Od nesreće je samo sreća lošija, kad treba da vratiš je, a tek si se dočepao nje.Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo.Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš.Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca?Najveća sreća u životu je uverenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo.