Najveća vrlina je sredina između dve krajnosti.


najvea-vrlina-sredina-izmeu-dve-krajnosti
najvećavrlinasredinaizmeđudvekrajnostinajveća vrlinavrlina jeje sredinasredina izmeđuizmeđu dvedve krajnostinajveća vrlina jevrlina je sredinaje sredina izmeđusredina između dveizmeđu dve krajnostinajveća vrlina je sredinavrlina je sredina izmeđuje sredina između dvesredina između dve krajnostinajveća vrlina je sredina izmeđuvrlina je sredina između dveje sredina između dve krajnosti

Najveća vrlina čoveka je možda radoznalost.Onaj koji se opredelio za život duha, treba da se kloni dve krajnosti. Jedna je život posvećen zadovoljstvima i uživanjima, što je nisko, neplemenito i nekorisno. Druga je život izložen mučenjima, što je ružno, nedostojno i nekorisno. Oslobođeni se udaljio od obe krajnosti zato što je otkrio pravi put koji vodi saznanju, velikoj mudrosti, uzvišenosti, unutarnjoj svetlosti i nirvani.Najveća vrlina je biti mudar, a najveća mudrost je govoriti i činiti istinito, delovati kako to nalaže priroda.Niko ne može napredovati kad se koleba između dve stvari.Život je kratka epizoda između dve velike misterije koje su u suštini jedna.Pravo prijateljstvo nastaje onda, kada ćutanje između dve osobe postane prijatno.