Najveca greska u zivotu je pokusati izbaciti iz glave ono sto ne mozes iz srca!


najveca-greska-u-zivotu-pokusati-izbaciti-iz-glave-ono-sto-ne-mozes-iz-srca
najvecagreskazivotupokusatiizbacitiizglaveonostonemozessrcanajveca greskagreska uu zivotuzivotu jeje pokusatipokusati izbacitiizbaciti iziz glaveglave onoono stosto nene mozesmozes iziz srcanajveca greska ugreska u zivotuu zivotu jezivotu je pokusatije pokusati izbacitipokusati izbaciti izizbaciti iz glaveiz glave onoglave ono stoono sto nesto ne mozesne mozes izmozes iz srcanajveca greska u zivotugreska u zivotu jeu zivotu je pokusatizivotu je pokusati izbacitije pokusati izbaciti izpokusati izbaciti iz glaveizbaciti iz glave onoiz glave ono stoglave ono sto neono sto ne mozessto ne mozes izne mozes iz srcanajveca greska u zivotu jegreska u zivotu je pokusatiu zivotu je pokusati izbacitizivotu je pokusati izbaciti izje pokusati izbaciti iz glavepokusati izbaciti iz glave onoizbaciti iz glave ono stoiz glave ono sto neglave ono sto ne mozesono sto ne mozes izsto ne mozes iz srca

Prihvatis ono sto ne mozes da promenis, promenis ono sto ne mozes da prihvatis… ;)
prihvatis-ono-sto-ne-mozes-da-promenis-promenis-ono-sto-ne-mozes-da-prihvatis
U zivotu uvijek radi ono sto pozeis. A ljudi? Oni ce svakako pricati!
u-zivotu-uvijek-radi-ono-sto-pozeis-a-ljudi-oni-svakako-pricati
jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobro
jbtkako-ste-naporni-ljubav-ovo-ljubav-onoljubav-sranjepa-ko-vam-kriv-sto-vi-imate-slomljena-srca-pa-patite-nekima-dobro
Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.
ljudi-kau-da-postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
Postoji mudrost glave i mudrost srca. -Čarls Dikens
postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
A sve sto volim daleko od srca mi je
a-sve-sto-volim-daleko-od-srca-mi