Najveca ljubav,kad sebe voli mene i kad mene voli sebe ;-) :-D


najveca-ljubavkad-sebe-voli-mene-i-kad-mene-voli-sebe-d
najvecaljubavkadsebevolimenekadsebe volivoli menemene ii kadkad menemene volivoli sebesebe voli menevoli mene imene i kadi kad menekad mene volimene voli sebesebe voli mene ivoli mene i kadmene i kad menei kad mene volikad mene voli sebesebe voli mene i kadvoli mene i kad menemene i kad mene volii kad mene voli sebe

Ko voli mene, mora da voli i moj stomak! :33 :PNe kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.Volite se kad niste zajedno. To je prava ljubav. Ko ume da voli samo kad je zajedno, taj ne pravi pitanje s kim je.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao To, kako da se voli ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli ili ne boli.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.