Najveca ljubav,kad sebe voli mene i kad mene voli sebe ;-) :-D


najveca-ljubavkad-sebe-voli-mene-i-kad-mene-voli-sebe-d
najvecaljubavkadsebevolimenekadsebe volivoli menemene ii kadkad menemene volivoli sebesebe voli menevoli mene imene i kadi kad menekad mene volimene voli sebesebe voli mene ivoli mene i kadmene i kad menei kad mene volikad mene voli sebesebe voli mene i kadvoli mene i kad menemene i kad mene volii kad mene voli sebe

Ko voli mene, mora da voli i moj stomak! :33 :P
ko-voli-mene-mora-da-voli-i-moj-stomak-33-p
Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.
ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa-postae-meuvreme-i-ostae-zauvek-mnom-bez-mene
Volite se kad niste zajedno. To je prava ljubav. Ko ume da voli samo kad je zajedno, taj ne pravi pitanje s kim je. -Duško Radović
volite-se-kad-niste-zajedno-to-prava-ljubav-ko-ume-da-voli-samo-kad-zajedno-taj-ne-pravi-pitanje-s-kim
To, kako da se voli ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli ili ne boli. -Miroslav Mika Antić
to-kako-da-se-voli-ne-ui-se-iz-knjiga-ne-ui-se-u-koli-to-se-ui-iz-sebe-kad-se-otvori-srce-pa-boli-ili-ne-boli