Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svetu postiže se ljubavlju.


najvee-blaenstvo-koje-ikada-postojalo-na-svetu-postie-se-ljubavlju
platonnajvećeblaženstvokojeikadapostojalonasvetupostižeseljubavljunajveće blaženstvoblaženstvo kojekoje jeje ikadaikada postojalopostojalo nana svetusvetu postižepostiže sese ljubavljunajveće blaženstvo kojeblaženstvo koje jekoje je ikadaje ikada postojaloikada postojalo napostojalo na svetuna svetu postižesvetu postiže sepostiže se ljubavljunajveće blaženstvo koje jeblaženstvo koje je ikadakoje je ikada postojaloje ikada postojalo naikada postojalo na svetupostojalo na svetu postižena svetu postiže sesvetu postiže se ljubavljunajveće blaženstvo koje je ikadablaženstvo koje je ikada postojalokoje je ikada postojalo naje ikada postojalo na svetuikada postojalo na svetu postižepostojalo na svetu postiže sena svetu postiže se ljubavlju

Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svijetu postiže se ljubavlju. -Platon
najvee-blaenstvo-koje-ikada-postojalo-na-svijetu-postie-se-ljubavlju
Najveće veselje je ono koje nismo očekivali. -Sofokle
najvee-veselje-ono-koje-nismo-oekivali
Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svetu”. -Nikola Tesla
od-svih-sila-trenja-ona-koja-najvie-usporava-ljudski-napredak-neznanje-ono-to-buda-naziva-najvee-zlo-u-svetu
Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom. -Majka Tereza
vie-gladi-u-svetu-za-ljubavlju-i-potovanjem-nego-za-hlebom
Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju. -Nikolaj Velimirović
neka-ti-svi-ljudi-koje-sretne-budu-ive-slike-onoga-dobra-i-zla-koje-u-tebi-zadravaj-se-mislima-i-ljubavlju-stalno-na-dobrim-slikama-da-bi-i-ti-postao