Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svijetu postiže se ljubavlju.


najvee-blaenstvo-koje-ikada-postojalo-na-svijetu-postie-se-ljubavlju
platonnajvećeblaženstvokojeikadapostojalonasvijetupostižeseljubavljunajveće blaženstvoblaženstvo kojekoje jeje ikadaikada postojalopostojalo nana svijetusvijetu postižepostiže sese ljubavljunajveće blaženstvo kojeblaženstvo koje jekoje je ikadaje ikada postojaloikada postojalo napostojalo na svijetuna svijetu postižesvijetu postiže sepostiže se ljubavljunajveće blaženstvo koje jeblaženstvo koje je ikadakoje je ikada postojaloje ikada postojalo naikada postojalo na svijetupostojalo na svijetu postižena svijetu postiže sesvijetu postiže se ljubavljunajveće blaženstvo koje je ikadablaženstvo koje je ikada postojalokoje je ikada postojalo naje ikada postojalo na svijetuikada postojalo na svijetu postižepostojalo na svijetu postiže sena svijetu postiže se ljubavlju

Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svetu postiže se ljubavlju. -Platon
najvee-blaenstvo-koje-ikada-postojalo-na-svetu-postie-se-ljubavlju
Od svih
od-svih-sila-trenja-ona-koja-najvie-usporava-ljudski-napredak-neznanje-ono-to-buda-naziva-najvee-zlo-u-svijetu
Najveće veselje je ono koje nismo očekivali. -Sofokle
najvee-veselje-ono-koje-nismo-oekivali
Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju. -Nikolaj Velimirović
neka-ti-svi-ljudi-koje-sretne-budu-ive-slike-onoga-dobra-i-zla-koje-u-tebi-zadravaj-se-mislima-i-ljubavlju-stalno-na-dobrim-slikama-da-bi-i-ti-postao
Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.
ne-zaboravi-da-na-ovome-svijetu-kratko-u-njemu-se-dokazibudi-covjek-da-bi-imao-obraz-na-onom-drugom-svijetu