Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspeha u trenutku kada su odustali.


najvei-ivotni-promaaji-su-ljudi-koji-ne-shvate-koliko-su-bili-blizu-uspeha-u-trenutku-kada-su-odustali
tomas edisonnajvećiživotnipromaajisuljudikojineshvatekolikobiliblizuuspehatrenutkukadaodustalinajveći životniživotni promašajipromašaji susu ljudiljudi kojikoji nene shvateshvate kolikokoliko susu bilibili blizublizu uspehauspeha uu trenutkutrenutku kadakada susu odustalinajveći životni promašajiživotni promašaji supromašaji su ljudisu ljudi kojiljudi koji nekoji ne shvatene shvate kolikoshvate koliko sukoliko su bilisu bili blizubili blizu uspehablizu uspeha uuspeha u trenutkuu trenutku kadatrenutku kada sukada su odustalinajveći životni promašaji suživotni promašaji su ljudipromašaji su ljudi kojisu ljudi koji neljudi koji ne shvatekoji ne shvate kolikone shvate koliko sushvate koliko su bilikoliko su bili blizusu bili blizu uspehabili blizu uspeha ublizu uspeha u trenutkuuspeha u trenutku kadau trenutku kada sutrenutku kada su odustalinajveći životni promašaji su ljudiživotni promašaji su ljudi kojipromašaji su ljudi koji nesu ljudi koji ne shvateljudi koji ne shvate kolikokoji ne shvate koliko sune shvate koliko su bilishvate koliko su bili blizukoliko su bili blizu uspehasu bili blizu uspeha ubili blizu uspeha u trenutkublizu uspeha u trenutku kadauspeha u trenutku kada suu trenutku kada su odustali

Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspjeha u trenutku kada su odustali. -Tomas Edison
najvei-ivotni-promaaji-su-ljudi-koji-ne-shvate-koliko-su-bili-blizu-uspjeha-u-trenutku-kada-su-odustali
On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.
on-jedan-od-onih-ljudi-koji-su-u-svakom-trenutku-i-u-snu-valjda-svesni-sebe-i-svoje-vrednosti-koju-su-sami-procenili-i-utvrdili
Srodna duša će vam biti blizu onoliko koliko stara ljubav daleko.
srodna-a-e-vam-biti-blizu-onoliko-koliko-stara-ljubav-daleko
I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-ini-mi-se-nikad-kao-noas-nisam-gorjela-od-elje-da-mi-bude-blizu-sasvim-blizu-tik-do-srca