Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek.


najvei-posao-oveka-sastoji-se-u-tome-da-zna-sve-mora-da-uradi-da-bi-bio-ovek
semjuel beketnajvećiposaočovekasastojisetomedaznatasvemorauradibibiočoveknajveći posaoposao čovekačoveka sastojisastoji sese uu tometome dada znazna štašta svesve moramora dada uradiuradi dada bibi biobio čoveknajveći posao čovekaposao čoveka sastojičoveka sastoji sesastoji se use u tomeu tome datome da znada zna štazna šta svešta sve morasve mora damora da uradida uradi dauradi da bida bi biobi bio čoveknajveći posao čoveka sastojiposao čoveka sastoji sečoveka sastoji se usastoji se u tomese u tome dau tome da znatome da zna štada zna šta svezna šta sve morašta sve mora dasve mora da uradimora da uradi dada uradi da biuradi da bi bioda bi bio čoveknajveći posao čoveka sastoji seposao čoveka sastoji se učoveka sastoji se u tomesastoji se u tome dase u tome da znau tome da zna štatome da zna šta sveda zna šta sve morazna šta sve mora dašta sve mora da uradisve mora da uradi damora da uradi da bida uradi da bi biouradi da bi bio čovek

Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću. -Henri  Ford
ne-verujem-da-ovek-ikada-moe-napustiti-svoj-posao-on-bi-trebao-misliti-o-tome-danju-a-sanjati-o-tome-nou
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja. -Albert Ajnštajn
prava-vrednost-oveka-sastoji-se-u-tome-u-kojoj-meri-i-u-kom-smislu-mogao-da-se-oslobodi-svoga-ja
Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. -Dejl Karnegi
nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi