Najveću obmanu čovek doživljava od svojih mišljenja.


najveu-obmanu-ovek-doivljava-od-svojih-miljenja
leonardo da vinčinajvećuobmanučovekdoživljavaodsvojihmiljenjanajveću obmanuobmanu čovekčovek doživljavadoživljava odod svojihsvojih mišljenjanajveću obmanu čovekobmanu čovek doživljavačovek doživljava oddoživljava od svojihod svojih mišljenjanajveću obmanu čovek doživljavaobmanu čovek doživljava odčovek doživljava od svojihdoživljava od svojih mišljenjanajveću obmanu čovek doživljava odobmanu čovek doživljava od svojihčovek doživljava od svojih mišljenja

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Uspešan čovek će naučiti iz svojih grešaka i pokušati ponovo na drugi način. -Dejl Karnegi
uspean-ovek-e-nauiti-iz-svojih-greaka-i-pokuati-ponovo-na-drugi-nain
Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o
Jeste li primetili da čovek koji je neobično rastresen u krugu svojih podređenih nikada nije rastresen pred svojim pretpostavljenima. -Ivan Turgenjev
jeste-li-primetili-da-ovek-koji-neobino-rastresen-u-krugu-svojih-podreenih-nikada-nije-rastresen-pred-svojim-pretpostavljenima
Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli. -Napoleon Hil
veina-ljudi-doivljava-neuspeh-zbog-toga-to-ne-injavaju-nove-planove-kojima-bi-zamenili-mesto-onih-koji-nisu-uspeli