Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek.


najvia-predstava-o-ivotu-sastoji-se-u-ovome-da-ovek-vlada-svojim-vlastitim-postupcima-ovek-koji-uvek-podloan-im-uticajima-pomalo-mrtav-ovek
toma akvinskinajviapredstavaživotusastojiseovomedačovekvladasvojimvlastitimpostupcimaČovekkojiuvekpodložantuđimuticajimapomalomrtavčoveknajviša predstavapredstava oo životuživotu sastojisastoji sese uu ovomeda čovekčovek vladavlada svojimsvojim vlastitimvlastitim postupcimaČovek kojikoji jeje uvekuvek podložanpodložan tuđimtuđim uticajimauticajima jeje pomalopomalo mrtavmrtav čoveknajviša predstava opredstava o životuo životu sastojiživotu sastoji sesastoji se use u ovomeda čovek vladačovek vlada svojimvlada svojim vlastitimsvojim vlastitim postupcimaČovek koji jekoji je uvekje uvek podložanuvek podložan tuđimpodložan tuđim uticajimatuđim uticajima jeuticajima je pomaloje pomalo mrtavpomalo mrtav čovek

Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga. -Karl Gustav Jung
psihoterapeutu-stari-ovek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen. -Žorž Sand
postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen
Pravedan je čovek najmanje podložan društvenom nemiru, a nepravedan je njime ispunjen u najvećoj meri. -Epikur
pravedan-ovek-najmanje-podloan-drutvenom-nemiru-a-nepravedan-njime-ispunjen-u-najveoj-meri
Ljut čovek, pijan čovek i dete uvek govore istinu. -Ciceron
ljut-ovek-pijan-ovek-i-dete-uvek-govore-istinu
Jeste li primetili da čovek koji je neobično rastresen u krugu svojih podređenih nikada nije rastresen pred svojim pretpostavljenima. -Ivan Turgenjev
jeste-li-primetili-da-ovek-koji-neobino-rastresen-u-krugu-svojih-podreenih-nikada-nije-rastresen-pred-svojim-pretpostavljenima