Nakon određene dobi svaki čovjek je odgovoran za svoje lice.


nakon-odreene-dobi-svaki-ovjek-odgovoran-za-svoje-lice
albert kaminakonodređenedobisvakičovjekodgovoranzasvojelicenakon određeneodređene dobidobi svakisvaki čovjekčovjek jeje odgovoranodgovoran zaza svojesvoje licenakon određene dobiodređene dobi svakidobi svaki čovjeksvaki čovjek ječovjek je odgovoranje odgovoran zaodgovoran za svojeza svoje licenakon određene dobi svakiodređene dobi svaki čovjekdobi svaki čovjek jesvaki čovjek je odgovorančovjek je odgovoran zaje odgovoran za svojeodgovoran za svoje licenakon određene dobi svaki čovjekodređene dobi svaki čovjek jedobi svaki čovjek je odgovoransvaki čovjek je odgovoran začovjek je odgovoran za svojeje odgovoran za svoje lice

Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku. -Čarls Dikens
sjeti-se-svojim-trenutnih-blagoslova-kojih-svaki-ovjek-ima-mnogo-a-ne-prolih-nedaa-od-kojih-svaki-ovjek-ima-poneku
Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete. -Koko Šanel
priroda-vam-da-lice-kakvo-imate-u-dvadesetima-ivot-vam-oblikuje-lice-u-tridesetima-ali-tek-u-pedesetima-dobijete-lice-kakvo-zasluujete
Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja;u besu,u bogatstvu i pijanstvu. -Srpske poslovice
ovek-pokae-svoje-pravo-lice-u-tri-sluajau-besuu-bogatstvu-i-pijanstvu
Pogledaj dobro moje lice. Sačuvaj ga u očima svoje duše, da ga jednog dana možeš nacrtati po sjećanju. -Paulo Koeljo
pogledaj-dobro-moje-lice-sauvaj-ga-u-oima-svoje-e-da-ga-jednog-dana-moe-nacrtati-po-sjeanju
Humoristi su ljudi koji nasmijavaju druge dok pod maskom svog smijeha često skrivaju svoje tužno lice. -Čehov
humoristi-su-ljudi-koji-nasmijavaju-druge-dok-pod-maskom-svog-smijeha-esto-skrivaju-svoje-no-lice