Nakon svega nauka je u osnovi internacionalna. To je samo zbog toga što joj nedostaje istorijskog smisla kojem se pripisuju nacionalni atributi.


nakon-svega-nauka-u-osnovi-internacionalna-to-samo-zbog-toga-to-joj-nedostaje-istorijskog-smisla-kojem-se-pripisuju-nacionalni-atributi
marija kirinakonsveganaukaosnoviinternacionalnatosamozbogtogatojojnedostajeistorijskogsmislakojemsepripisujunacionalniatributinakon svegasvega naukanauka jeu osnoviosnovi internacionalnaje samosamo zbogzbog togatoga štošto jojjoj nedostajenedostaje istorijskogistorijskog smislasmisla kojemkojem sese pripisujupripisuju nacionalninacionalni atributinakon svega naukasvega nauka jenauka je uje u osnoviu osnovi internacionalnaje samo zbogsamo zbog togazbog toga štotoga što jojšto joj nedostajejoj nedostaje istorijskognedostaje istorijskog smislaistorijskog smisla kojemsmisla kojem sekojem se pripisujuse pripisuju nacionalnipripisuju nacionalni atributinakon svega nauka jesvega nauka je unauka je u osnovije u osnovi internacionalnaje samo zbog togasamo zbog toga štozbog toga što jojtoga što joj nedostaješto joj nedostaje istorijskogjoj nedostaje istorijskog smislanedostaje istorijskog smisla kojemistorijskog smisla kojem sesmisla kojem se pripisujukojem se pripisuju nacionalnise pripisuju nacionalni atributinakon svega nauka je usvega nauka je u osnovinauka je u osnovi internacionalnaje samo zbog toga štosamo zbog toga što jojzbog toga što joj nedostajetoga što joj nedostaje istorijskogšto joj nedostaje istorijskog smislajoj nedostaje istorijskog smisla kojemnedostaje istorijskog smisla kojem seistorijskog smisla kojem se pripisujusmisla kojem se pripisuju nacionalnikojem se pripisuju nacionalni atributi

Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo. -Vudi Alen
cela-nauka-o-tome-kako-biti-srean-cenjenje-i-voljenje-toga-to-imamo-umesto-toga-to-nemamo
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
Ljubav je slepa i zbog toga joj je tako izostreno culo dodira.
ljubav-slepa-i-zbog-toga-joj-tako-izostreno-culo-dodira
Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista