Nama ostalima biće dobro sve dok sirotinja ne nauči kako da pravi atomske bombe u svojim podrumima.


nama-ostalima-bie-dobro-sve-dok-sirotinja-ne-naui-kako-da-pravi-atomske-bombe-u-svojim-podrumima
Čarls bukovskinamaostalimabićedobrosvedoksirotinjanenaučikakodapraviatomskebombesvojimpodrumimanama ostalimaostalima bićebiće dobrodobro svesve dokdok sirotinjasirotinja nene naučinauči kakokako dada pravipravi atomskeatomske bombebombe uu svojimsvojim podrumimanama ostalima bićeostalima biće dobrobiće dobro svedobro sve doksve dok sirotinjadok sirotinja nesirotinja ne naučine nauči kakonauči kako dakako da pravida pravi atomskepravi atomske bombeatomske bombe ubombe u svojimu svojim podrumimanama ostalima biće dobroostalima biće dobro svebiće dobro sve dokdobro sve dok sirotinjasve dok sirotinja nedok sirotinja ne naučisirotinja ne nauči kakone nauči kako danauči kako da pravikako da pravi atomskeda pravi atomske bombepravi atomske bombe uatomske bombe u svojimbombe u svojim podrumimanama ostalima biće dobro sveostalima biće dobro sve dokbiće dobro sve dok sirotinjadobro sve dok sirotinja nesve dok sirotinja ne naučidok sirotinja ne nauči kakosirotinja ne nauči kako dane nauči kako da pravinauči kako da pravi atomskekako da pravi atomske bombeda pravi atomske bombe upravi atomske bombe u svojimatomske bombe u svojim podrumima

Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno. -Paulo Koeljo
ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno
Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade – sa svojim vremenom. -Gete
mnogo-ljudi-ne-brine-oko-svog-novca-sve-dok-ne-nestane-a-drugi-isto-to-rade-svojim-vremenom
Svi zubari vole da pričaju dok rade. To su nasledili od svojih profesionalnih predaka - brica (berberina). Zubar koji dobro priča - pod uslovom da nije jako loš u drugom poslu - pravi je izbor. -Mark Tven
svi-zubari-vole-da-priaju-dok-rade-to-su-nasledili-od-svojih-profesionalnih-predaka-brica-berberina-zubar-koji-dobro-pria-pod-uslovom-da-nije-jako
Verujem u to da svako ima pravo da živi kako god želi, sve dok ne povređuje druge. -Džo Namat
verujem-u-to-da-svako-ima-pravo-da-ivi-kako-god-eli-sve-dok-ne-povreuje-druge