Namoj nametati drugima što sam ne bi želeo.


namoj-nametati-drugima-to-sam-ne-bi-eleo
konfučijenamojnametatidrugimatosamnebiželeonamoj nametatinametati drugimadrugima štošto samsam nene bibi želeonamoj nametati drugimanametati drugima štodrugima što samšto sam nesam ne bine bi želeonamoj nametati drugima štonametati drugima što samdrugima što sam nešto sam ne bisam ne bi želeonamoj nametati drugima što samnametati drugima što sam nedrugima što sam ne bišto sam ne bi želeo

Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno. -Paulo Koeljo
ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno
Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga
Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima
Nikada ne čini drugome ono, što ne bi želeo da drugi učini tebi. -Konfučije
nikada-ne-ini-drugome-ono-to-ne-bi-eleo-da-drugi-uini-tebi