Nanijećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumiješ.


nanijee-tetu-ukoliko-neto-hvali-ali-jo-veu-tetu-ukoliko-neto-zabrani-a-da-to-ne-razumije
leonardo da vinčinanijećetetuukolikonetohvalialijovećuzabranidatonerazumijenanijećeš štetuštetu ukolikoukoliko neštonešto hvališali jošjoš većuveću štetuštetu ukolikoukoliko neštonešto zabranišne razumiješnanijećeš štetu ukolikoštetu ukoliko neštoukoliko nešto hvališali još većujoš veću štetuveću štetu ukolikoštetu ukoliko neštoukoliko nešto zabranišda to nenanijećeš štetu ukoliko neštoštetu ukoliko nešto hvališali još veću štetujoš veću štetu ukolikoveću štetu ukoliko neštoštetu ukoliko nešto zabraniša da to neda to ne razumiješnanijećeš štetu ukoliko nešto hvališali još veću štetu ukolikojoš veću štetu ukoliko neštoveću štetu ukoliko nešto zabraniša da to ne razumiješ

Ništa ne donosi veću štetu državi od prepredenog čoveka koji se predstavi mudrim. -Fransis Bejkon
ni-ne-donosi-veu-tetu-dravi-od-prepredenog-oveka-koji-se-predstavi-mudrim
Lepota je nešto životinjsko, ukoliko nije udruženo sa umom. -Demokrit
lepota-neto-ivotinjsko-ukoliko-nije-udrueno-umom
Ne možemo znati da za nešto vredi živeti, ukoliko za tu stvar nismo spremni da umremo. -Če Gevara
ne-moemo-znati-da-za-neto-vredi-iveti-ukoliko-za-stvar-nismo-spremni-da-umremo
Gvožđe rđa ukoliko se ne koristi. Voda gubi svoju čistoću ukoliko miruje. Na isti način se neaktivnost ispoljava na ljudskom umu. -Leonardo Da Vinči
gvoe-ra-ukoliko-se-ne-koristi-voda-gubi-svoju-istou-ukoliko-miruje-na-isti-nain-se-neaktivnost-ispoljava-na-ljudskom-umu
Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio. -Muhamed Ali
prijateljstvo-nije-neto-to-ui-u-koli-meutim-ukoliko-nisi-nauio-prijateljstvo-znai-onda-stvarno-nisi-nauio
Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome. -Platon
ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome