Nanijećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumiješ.


nanijee-tetu-ukoliko-neto-hvali-ali-jo-veu-tetu-ukoliko-neto-zabrani-a-da-to-ne-razumije
leonardo da vinčinanijećetetuukolikonetohvalialijovećuzabranidatonerazumijenanijećeš štetuštetu ukolikoukoliko neštonešto hvališali jošjoš većuveću štetuštetu ukolikoukoliko neštonešto zabranišne razumiješnanijećeš štetu ukolikoštetu ukoliko neštoukoliko nešto hvališali još većujoš veću štetuveću štetu ukolikoštetu ukoliko neštoukoliko nešto zabranišda to nenanijećeš štetu ukoliko neštoštetu ukoliko nešto hvališali još veću štetujoš veću štetu ukolikoveću štetu ukoliko neštoštetu ukoliko nešto zabraniša da to neda to ne razumiješnanijećeš štetu ukoliko nešto hvališali još veću štetu ukolikojoš veću štetu ukoliko neštoveću štetu ukoliko nešto zabraniša da to ne razumiješ

Ništa ne donosi veću štetu državi od prepredenog čoveka koji se predstavi mudrim.Lepota je nešto životinjsko, ukoliko nije udruženo sa umom.Ne možemo znati da za nešto vredi živeti, ukoliko za tu stvar nismo spremni da umremo.Gvožđe rđa ukoliko se ne koristi. Voda gubi svoju čistoću ukoliko miruje. Na isti način se neaktivnost ispoljava na ljudskom umu.Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio.Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.