Napoleonu se najviše dive Englezi. To je prirodno – oni su ga pobedili.


napoleonu-se-najvie-dive-englezi-to-prirodno-oni-su-ga-pobedili
Šarl de golnapoleonusenajviediveenglezitoprirodnoonisugapobedilinapoleonu sese najvišenajviše divedive englezije prirodnoprirodno –– onioni susu gaga pobedilinapoleonu se najvišese najviše divenajviše dive englezije prirodno –prirodno – oni– oni suoni su gasu ga pobedilinapoleonu se najviše divese najviše dive englezije prirodno – oniprirodno – oni su– oni su gaoni su ga pobedilinapoleonu se najviše dive englezije prirodno – oni suprirodno – oni su ga– oni su ga pobedili

Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli.Oni što te uopšte ne znaju najviše laju, a oni što te najbolje znaju najviše ćute.Ljudima najviše smeta ako njima vladaju oni koji su im ravni.Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Ljudi koje najviše razdiru strasti, najviše mogu i da uživaju u životnim slastima.Mnogi se dive, malo njih zna.