Napomenuću da su kretanja nebeskih tela cirkularna, obzirom da je kretanje koje odgovara sfetama cirkularno.


napomenuu-da-su-kretanja-nebeskih-tela-cirkularna-obzirom-da-kretanje-koje-odgovara-sfetama-cirkularno
nikola koperniknapomenućudasukretanjanebeskihtelacirkularnaobziromkretanjekojeodgovarasfetamacirkularnonapomenuću dada susu kretanjakretanja nebeskihnebeskih telatela cirkularnaobzirom dada jeje kretanjekretanje kojekoje odgovaraodgovara sfetamasfetama cirkularnonapomenuću da suda su kretanjasu kretanja nebeskihkretanja nebeskih telanebeskih tela cirkularnaobzirom da jeda je kretanjeje kretanje kojekretanje koje odgovarakoje odgovara sfetamaodgovara sfetama cirkularnonapomenuću da su kretanjada su kretanja nebeskihsu kretanja nebeskih telakretanja nebeskih tela cirkularnaobzirom da je kretanjeda je kretanje kojeje kretanje koje odgovarakretanje koje odgovara sfetamakoje odgovara sfetama cirkularnonapomenuću da su kretanja nebeskihda su kretanja nebeskih telasu kretanja nebeskih tela cirkularnaobzirom da je kretanje kojeda je kretanje koje odgovaraje kretanje koje odgovara sfetamakretanje koje odgovara sfetama cirkularno

Mogu proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i ljudsko ludilo.Mogu proračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ljudsko ludilo.Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj.On mora biti neka velika neznalica kada odgovara na svako pitanje koje mu se postavi.Onome ko voli, nije potreban seks da bi se osećao lepo. Dve osobe koje su zajedno i koje se vole, trebaju izjednačiti svoje satove strpljivo, uz igre i pozorišne predstave, sve dok ne shvate da je seks mnogo više od susreta: to je zagrljaj u genitalnom delu tela.Onome ko voli, nije potreban seks da bi se osećao lepo. Dve osobe koje su zajedno i koje se vole, trebaju izjednačiti svoje satove strpljivo, uz igre i