Napravi svoj vlastiti vizuelni stil. Budi jedinstven za sebe samog, ali i prepoznatljiv među ostalima.


napravi-svoj-vlastiti-vizuelni-stil-budi-jedinstven-za-sebe-samog-ali-i-prepoznatljiv-meu-ostalima
orson velsnapravisvojvlastitivizuelnistilbudijedinstvenzasebesamogaliprepoznatljivmeđuostalimanapravi svojsvoj vlastitivlastiti vizuelnivizuelni stilbudi jedinstvenjedinstven zaza sebesebe samogali ii prepoznatljivprepoznatljiv međumeđu ostalimanapravi svoj vlastitisvoj vlastiti vizuelnivlastiti vizuelni stilbudi jedinstven zajedinstven za sebeza sebe samogali i prepoznatljivi prepoznatljiv međuprepoznatljiv među ostalimanapravi svoj vlastiti vizuelnisvoj vlastiti vizuelni stilbudi jedinstven za sebejedinstven za sebe samogali i prepoznatljiv međui prepoznatljiv među ostalimanapravi svoj vlastiti vizuelni stilbudi jedinstven za sebe samogali i prepoznatljiv među ostalima

Ko za svoj dobar glas nije već jednom - žrtvovao samog sebe? -Fridrih Niče
ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
Ko za svoj dobar glas nije već jednom – žrtvovao samog sebe? -Fridrih Niče
ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
Zašto da se menjaš? Svako ima svoj stil. Kada ga pronađeš, zadrži ga… -Odri Hepbner
zato-da-se-menja-svako-ima-svoj-stil-kada-ga-pronae-zadri-ga
Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samog. -Herman Hese
mi-moemo-razumeti-jedan-drugog-ali-svako-od-nas-moe-da-protumai-samo-sebe-samog
Zašto se menjati? Svako ima svoj stil. Ako ste ga našli, trebalo bi da se držite istog. -Odri Hepbern
zato-se-menjati-svako-ima-svoj-stil-ako-ste-ga-nali-trebalo-bi-da-se-drite-istog
Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe