Narod će sam sebi pisati presudu; neće mu je pisati ni frak ni mantija.


narod-e-sam-sebi-pisati-presudu-nee-mu-pisati-frak-mantija
ivan cankarnarodćesamsebipisatipresudunećemufrakmantijanarod ćeće samsam sebisebi pisatipisati presuduneće mumu jeje pisatipisati nini frakfrak nini mantijanarod će samće sam sebisam sebi pisatisebi pisati presuduneće mu jemu je pisatije pisati nipisati ni frakni frak nifrak ni mantijanarod će sam sebiće sam sebi pisatisam sebi pisati presuduneće mu je pisatimu je pisati nije pisati ni frakpisati ni frak nini frak ni mantijanarod će sam sebi pisatiće sam sebi pisati presuduneće mu je pisati nimu je pisati ni frakje pisati ni frak nipisati ni frak ni mantija

Možeš uvek pisati, ako te ljudi ostave nasamo i ne smetaju ti. Ali najbolje se ipak piše kad si zaljubljen. -Ernest Hemingvej
moe-uvek-pisati-ako-te-ljudi-ostave-nasamo-i-ne-smetaju-ti-ali-najbolje-se-ipak-pie-kad-zaljubljen
Možeš uvijek pisati, ako te ljudi ostave nasamo i ne smetaju ti. Ali najbolje se ipak piše kad si zaljubljen. -Ernest Hemingvej
moe-uvijek-pisati-ako-te-ljudi-ostave-nasamo-i-ne-smetaju-ti-ali-najbolje-se-ipak-pie-kad-zaljubljen
Neznanje je neispisan papir na kojem možemo pisati, a pogrešno znanje je ispisan papir koji se prvo mora brisati. -Charles Caleb Colton
neznanje-neispisan-papir-na-kojem-moemo-pisati-a-pogreno-znanje-ispisan-papir-koji-se-prvo-mora-brisati
Ukoliko želiš da postaneš pisac moraš puno čitati i puno pisati. Ne postoji zaobilaznica za te dve stvari za koju bih znao, ne postoji prečica. -Stiven King
ukoliko-eli-da-postane-pisac-mora-puno-itati-i-puno-pisati-ne-postoji-zaobilaznica-za-te-dve-stvari-za-koju-bih-znao-ne-postoji-preica
Ja nisam oslobodioc. Oslobodioci ne postoje. Narod sam sebe oslobađa. -Če Gevara
ja-nisam-oslobodioc-oslobodioci-ne-postoje-narod-sam-sebe-oslobaa